0903244145

Hotline bán hàng

21 công thức PLL - Công thức Rubik nâng cao

Rubik Ocean 5 tháng trước 1204 lượt xem

21 công thức PLL - Công thức Rubik nâng cao - 21 trường hợp PLL rubik

Nhóm 1 : Hoán vị cạnh (4 trường hợp)

Edge Permutations Only

Tên công thức Hình ảnh Công thức
Công thức Ua perm Ua Permutation [R U' R] U R U R U' R' U' R2
(y2) R2 U' R' U' R U R U R U' R
Công thức Ub perm Ub Permutation R2 U R U R' U' R' U' R' U R'
(y2) R' U R' U' R' U' R' U R U R2
Công thức Z perm Z Permutation [U R' U'] R U' R U R U' R' U R U [R2 U' R' U]
M2 U M2 U M' U2 M2 U2 M' U2
Công thức H perm H Permutation M2 U M2 U2 M2 U M2

 

Nhóm 2 : Hoán vị góc (3 trường hợp)

Corner Permutations Only

Tên công thức Hình ảnh Công thức
Công thức Aa perm Aa Permutation l' U R' D2 R U' R' D2 R2
Công thức Ab perm Ab Permutation l U' R D2 R' U R D2 R2
Công thức E perm E Permutation x' [R U' R' D] [R U R' D'] [R U R' D] [R U' R' D']
(y) x' [R U' R' D] [R U R' D'] [R U R' D] [R U' R' D']

 

Nhóm 3 : Hoán vị cả góc và cạnh (10 trường hợp)

Corner & Edge Swap Permutations

Tên công thức Hình ảnh Công thức
Công thức T perm T Permutation [R U R' U'] R' F R2 U' R' U' [R U R' F']
Công thức F perm F Permutation [R' U R U'] R2 y' [R' U' R U] y x [R U R' U'] [R2 x U']
R' U2 R' d' R' F' R2 U' R' U R' F R U' F
Công thức Ja perm Ja Permutation [R' U L'] U2 [R U' R' U2] [L R U']
(y) L' U' L F L' U' L U L F' L2 U L U
Công thức Jb perm Jb Permutation [R U R' F'] [R U R' U' R' F] [R2 U' R' U']
Công thức Ra perm Ra Permutation [L U2' L' U2'] L F' L' U' L U L F L2' U
(y) [R U R' F'] R U2 R' U2 R' F R U R U2 R' U'
Công thức Rb perm Rb Permutation [R' U2 R U2] R' F R U R' U' R' F' R2 U'
Công thức V perm V Permutation [R' U R' U'] [x2 y'] [R' U R' U'] [l R U'] [R' U R] U
[R' U R' d'] R' F' R2 U' R' U R' F R F
Công thức Y perm Y Permutation [F R U' R' U' R U R' F'] [R U R' U'] [R' F R F']
Công thức Na perm Na Permutation {L U' R U2 L' U R'} {L U' R U2 L' U R'} U
(y) {L U' R U2 L' U R'} {L U' R U2 L' U R'} U'
(y) [R U' R' U] l U F U' R' F' R U' R U l' U R'
(z) D R' U R2 D' R D U' R' U R2 D' R U' R
Công thức Nb perm Nb Permutation {R' U L' U2 R U' L} {R' U L' U2 R U' L} U'
(y) {R' U L' U2 R U' L} {R' U L' U2 R U' L} U
(z) U' R D' R2' U R' D U' R D' R2' U R' D R'
(y) R' U R' F R F' R U' R' F' U F R U R' U' R

 

Nhóm 4 : Hoán vị cả góc và cạnh chữ G (4 trường hợp)

Corner & Edge Cycle Permutations (G perms)

Tên công thức Hình Ảnh Công thức
Công thức Ga perm Ga Permutation [R2 u] R' U R' U' R u' R2 y' [R' U R]
Công thức Gb perm Gb Permutation [L' U' L] y' {R2 u R' U R U' R u' R2}
(y2) [R' U' R] y {R2 u R' U R U' R u' R2}
Công thức Gc perm Gc Permutation [R2 u'] R U' R U R' u R2 y [R U' R']
Công thức Gd perm Gd Permutation [R U R'] y' R2 u' R U' R' U R' u R2

Video hướng dẫn công thức PLL

 

Tin Liên Quan

Bình luận bài viết

 • B...Beginer

  Dễ hiểu nhưng dài quá bạn ơi,mình mua GAN 11M DUO có giấy viết khá ngắn mà cái của bạn dài quá

  Trả lời28-10-2021 18:34:57
 • B...Beginer

  Dễ hiểu nhưng dài quá bạn ơi,mình mua GAN 11M DUO có giấy viết khá ngắn mà cái của bạn dài quá

  Trả lời28-10-2021 18:34:56
 • B...Beginer

  Dễ hiểu nhưng dài quá bạn ơi,mình mua GAN 11M DUO có giấy viết khá ngắn mà cái của bạn dài quá

  Trả lời28-10-2021 18:34:54
 • Q...Quang Minh

  Như xịt phải có hình cục rubik mới hiểu
  Thế ai mà hiểu đv

  Trả lời21-09-2021 13:41:36
 • Q...Quang Minh

  Như xịt phải có hình cục rubik mới hiểu
  Thế ai mà hiểu đv

  Trả lời21-09-2021 13:41:33
  Đ... Đặng Hoàng Phú

  @Quang Minh:đúng tui cũng ko hiểu mấy cái ở dưới

  Trả lời21-09-2021 13:42:41

Tổng 5 bản ghi, divided into1 trang.«»

facebook zalo