0903244145

Hotline bán hàng

41 công thức F2L nâng cao - Công thức Rubik nâng cao

Rubik Ocean 3 năm trước 19454 lượt xem

F2L - 41 công thức F2L nâng cao

41 công thức F2L nâng cao - Công thức Rubik nâng cao

Nhóm 1 : Góc ở trên đỉnh, góc và cạnh kề nhau (8 trường hợp)

Corner on top, FL color facing side, edge colors match

Trường hợp # Hình ảnh Công thức   Công thức Hình ảnh Trường hợp #
1

U (R U' R')
R' F R F'
  y' U' (R' U R)
F R' F' R

2
3

 

U' R U R' U2 (R U' R')   d R' U' R U2' (R' U R)
y' (U R' U' R) U2 (R' U R)    

 

4
5

 

U' R U2' R' U2 (R U' R')   d R' U2 R U2' (R' U R)
R' F R F'

 

6
7

 

y' R' U R U' d' (R U R')
y L' U L U2 y (R U R')
  R U' R' U d (R' U' R)
R U' R' U2 y' (R' U' R)
(R U' R') U2 (F' U' F)

 

8

Nhóm 2 : Góc ở trên, mặt trắng hướng sang ngang, cạnh đối diện với màu (8 trường hợp)

Corner on top, FL color facing side, edge colors opposite

Trường hợp # Hình ảnh Công thức   Công thức Hình ảnh Trường hợp #
9

y' (R' U' R)   (R U R')

10
11

 

d R' U' R U'(R' U' R)
U' R U' R' d R' U' R
U' R U' R' U y' R' U' R
  U' R U R' U (R U R')

 

12
13

 

U' R U2' R' d (R' U' R)   R' U2 R2 U R2' U R
*Last R' U R can be avoided if back slot is empty.
R U' R' U R U' R' U2 (R U' R')
d R' U2 R d' (R U R')

 

14
15

 

d R' U R U' (R' U' R)   U' R U' R' U(R U R')

 

16

Nhóm 3 : Góc ở bên trên, mặt trắng hướng lên trên (8 trường hợp)

Corner on top, FL color facing up

Trường hợp # Hình Ảnh Công thức   Công thức Hình ảnh Trường hợp #
17

R U2' R' U' (R U R')   y' R' U2 R U (R' U' R)
y (L' U2 L) U (L' U' L)

18
19

 

U R U2 R' U (R U' R')
U R U2 R2 F R F'
  y' U' R' U2 R U' (R' U R)    

 

20
21

 

U2 R U R' U (R U' R')
(R U' R') U2' (R U R')
  y' U2 R' U' R U' (R' U R)
y' R' U R U2 (R' U' R)

 

22
23

 

y' U R' U2 R y R U2 R' U R U' R'
U2 R2 U2 R' U' R U' R2
R U R' U2' R U R' U'(R U R')
  U' R U2' R' y' R' U2 R U' R' U R
R U R' d R' U R U' (R' U R)
y' U2 R2 U2 R U R' U R2

 

24

Nhóm 4 : Góc bên dưới, cạnh bên trên (6 trường hợp)

Corner down, edge on top

Trường hợp # Hình ảnh Công thức   Công thức Hình ảnh Trường hợp #
25

U R U' R' d' (L' U L)
U R U' R' U' y (L' U L)
  y' U' R' U R r' U' R U M'
d' L' U L d (R U' R')
y U' (L' U L) y' U (R U' R')

26
27

 

y' R' U' R U (R' U' R)   R U R' U' (R U R')

 

28
29

 

R U' R' U (R U' R')   y' R' U R U' (R' U R)
R U R' d (R' U2 R)

 

30

Nhóm 5 : Cạnh bên dưới, góc bên trên (6 trường hợp)

Edge down, corner on top

Trường hợp # Hình ảnh Công thức   Công thức Hình ảnh Trường hợp #
31

U' R U' R' U2 (R U' R')
d' L' U' R' U L U' R
  d R' U R U2 (R' U R)
U' (R U2' R') U (R U R')
U R U R' U2 (R U R')

32
33

 

U' R U R' d (R' U' R)   d R' U' R d' (R U R')
y U2 (L' U L) U y (L U L')

 

34
35

 

R U' R' d (R' U R)   [R U R' U'][R U R' U'](R U R')
U [R U' R' U] [R U' R' U] (R U' R')    

 

36

Nhóm 6 : Góc bên dưới, cạnh bên dưới (5 trường hợp)

Corner down, edge down

Trường hợp # Hình ảnh Công thức   Công thức Hình ảnh Trường hợp #
37

R U' R' U' R U R' U2 (R U' R')
y' R' U' R U2 R' U R U' (R' U' R)
  R U R' U2 R U' R' U(R U R')
R U' R' U R U2' R' U (R U' R')

38
39

 

R U' R' d R' U' R U' (R' U' R)   R U R' U' R U' R' U2 y' (R' U' R)
R U' R' U d R' U' R U' (R' U R)

 

40
41

 

R U' R' U y' R' U2 R U2' (R' U R)
R U' R' d R' U2 R U2' (R' U R)
[R' F R F'] [R U' R' U] [R U' R' U2] (R U' R')
   

 

 

Video hướng dẫn tự nghiệm 41 trường hợp F2L

Video Phần 1:

Video phần 2 :

 

Tin Liên Quan

Bình luận bài viết

  • c...cob ac

    nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

    Trả lời15-12-2023 19:10:49
facebook zalo