0903244145

Hotline bán hàng

Rubik 2x2 Chính hãng - Rubik 2x2, hay còn được gọi  Pocket Cube (Rubik bỏ túi) hoặc Mini Cube,  phiên bản hai tầng của Rubik 3x3. ... Một khối Rubik bỏ túi có thể giải quyết bằng các phương pháp tương tự như khối 3x3, tuy nhiên công thức sử dụng thường ngắn gọn và nhanh hơn đáng kể

Rubik 2x2, hay còn được gọi  Pocket Cube (Rubik bỏ túi) hoặc Mini Cube,  phiên bản hai tầng của Rubik 3x3. ... Một khối Rubik bỏ túi có thể giải quyết bằng các phương pháp tương tự như khối 3x3, tuy nhiên công thức sử dụng thường ngắn gọn và nhanh hơn đáng kể

facebook zalo